yademansazeh
  • صنایع فلزی یادمان سازه
  • صنایع فلزی یادمان سازه
  • صنایع فلزی یادمان سازه
  • صنایع فلزی یادمان سازه
  • صنایع فلزی یادمان سازه
  • صنایع فلزی یادمان سازه
صنایع فلزی یادمان سازه

چشم انداز
شرکت صنایع فلزی یادمان سازه می خواهد به یکی از بزرگترین تولید کنندگان سازه های فولادی در ایران بدل شود.

مأموریت
ماموریت ما تولید با کیفیت سازه های فلزی، تجهیزات نفت وگاز، پتروشیمی و سازه های فولادی مورد نیاز صنایع دیگر می باشد.
ما باور داریم که از طریق ایجاد یک محیط صمیمی و داشتن کارکنانی با روحیه بالا می توانیم به رضایتمندی مشتریان دست پیدا کنیم.
ما می دانیم که انعطاف پذیری، تطابق با بازار و تنوع محصول رمز بقای ماست و رشد، توسعه و سودآوری شرکت جز با کاهش قیمت تمام شده، حفظ کیفیت و تحویل بموقع قابل حصول نیست.
ما بر آن هستیم که با بهره گیری از فرآیند تولید به روز دنیا، پرسنل آزموده وبا استفاده از آخرین استانداردها در دستورالعملهای جوشکاری WPS) )و پایش مرحله به مرحله تولید با برنامه ریزی دقیق برای دستیابی به محصول با کیفیت در بازه زمانی مشخص بتوانیم مهمترین نیاز مشتریانمان را رفع نماییم.
هرچند سودآوری برای سهامدارانمان را هدف اصلی خود می دانیم اما مصمم هستیم محیط زیست خود و فرزندانمان را فدای منافع کوتاه مدت نکنیم.
شرکت صنایع فلزی یادمان سازه تصمیم داردبا به اشتراک گذاردن تجربه و امکانات سخت افزاری ونرم افزاری خودبا دیگر تولید کنندگان، ایمنی سازه های فولادی طراحی شده در ایران را روز به روز افزایش دادهو دین خود به جامعه را ادا کند.